Pages

20080328

第281章 - 實驗結果


2birds, originally uploaded by tamshui:\.


::
經過不知多少日子,終於完成了這個實驗;

畫作的名題仍未定,有提議嗎?

會繼續努力,新的一張,已經在動工中;

前陣子,被友人問及有否新作?未知這個新嘗試會否合大家口胃,

老實說,我卻開始有點畫上癮了......

11 comments:

bunbun said...

hey it's nice, what's the size of the painting!

tamshui:\ said...

acrylic on wood
50cm x 15cm

bunbun said...

heehee can try a bigger one wor!!!!

tamshui:\ said...

my house/ my desk is too small for a big drawing la,, haha

陳花 said...

嘩嘩嘩嘩嘩嘩!!!!!好靚!!!
我有錢的話一定同你買一張!!!!

(btw, 我唔介意同你以物換物交換畫架,哈哈哈)

tamshui:\ said...

jojo同我換緊啦

wahahah

陳花 said...

哦好0丫,而家唔稀罕我D野啦:(

tamshui:\ said...

又唔係咁講

你想點交換先?

陳花 said...

你咪0係我D畫度揀一張囉,定係你想我專做一張俾你?

tamshui:\ said...

有得揀咁開心?但係我無得畀你揀呀,無儲貨,hahahah

陳花 said...

咁你即畫就矜貴得多嘍